Nederlands – Go to English version

Topbedrijven Drechtsteden dagen hun young professionals uit

Fokker Technologies (onderdeel van GKN Aerospace), Damen Shipyards Group, Koninklijke Boskalis Westminster en Heerema Fabrication Group gaan samen aan de slag met hun young professionals door innovatiekracht te bundelen ten goede van maatschappelijke doelen in de Drechtsteden, de regio waar deze bedrijven zijn gevestigd.

Dit hebben de bedrijven op 6 april 2018 in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd, geïnitieerd door de Economic Development Board (EDB) van de Drechtsteden. De board bundelt krachten van bedrijven, onderwijs en overheid om te komen tot een economisch sterke regio. De thema’s Wonen, Werken, Beleven en Innoveren spelen een centrale rol in een programma richting 2030. Werkgelegenheid en innovatie zijn een van de belangrijkste factoren in dit proces. Dit specifieke project heeft als doel young professionals bij elkaar te brengen, om daarmee meer talent voor de regio te kunnen aantrekken en behouden.

Joost Weeda, secretaris EDB: “Wij zijn blij met deze unieke samenwerking. Het bevestigt dat topbedrijven in de regio bereid zijn om samen te werken aan innovaties en bij te dragen aan maatschappelijke doelen. De crossovers tussen luchtvaart, maritiem, delta technologie en offshore kunnen verrassende resultaten met impact opleveren. Onze rol is het ondersteunen van de deelnemers en het proces in goede banen leiden.”

De bedrijven zijn een pilot gestart waarbij een groep van acht young professionals een nieuw concept in de markt van aquacultuur onderzoekt. De resultaten van deze pilot worden gepresenteerd in september tijdens een event in Dordrecht. Meerwaarde voor de young professionals is het werken met leeftijdsgenoten uit de andere bedrijven, waarbij ze een kijkje achter de schermen nemen en hun netwerk en kennis in andere industrieën uitbreiden. Een van de deelnemers: “Dit samen creëren met andere bedrijven en de mogelijkheid om te netwerken met mensen die voor deze bedrijven werken, is een unieke ervaring die ik niet zou willen missen.”

De pilot is gestart op 10 april 2018 in het Heerema Innovation Center. Binnen drie maanden zullen de young professionals de pilot afronden. Bij bewezen succes gaan andere teams met young professionals aan de slag met meer challenges.

Op 13 september 2018 worden de resultaten van de challenges gepresenteerd tijdens het event ‘Drecht Cities: The Future Generation’. De deelnemers hebben als locatie gekozen voor de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht.

Topbedrijven Drechtsteden dagen hun young professionals uit
Van links naar rechts: Sander Steenbrink (Boskalis), Sylvia Boer (Damen), Rien Heule (Fokker), Koos-Jan van Brouwershaven (Heerema), Joost Weeda (Economic Development Board).

English – Ga naar Nederlands

Top companies Drecht Cities challenge their young professionals

Fokker Technologies (part of GKN Aerospace), Damen Shipyards Group, Royal Boskalis Westminster and Heerema Fabrication Group will stimulate their young professionals to bundle their innovation power for the societal benefit of the Drecht Cities, the region in which these companies are based.

The companies agreed to this on 6 April 2018 by signing an agreement initiated by the Economic Development Board (EDB) of the Drecht Cities. The board unites the forces of business, education and government to realize an economically strong region. The themes Live, Work, Experience and Innovate take a central position in a program towards 2030. Employment and innovation are key factors in this process. This particular project aims to bring together young professionals, in order to further attract and retain talent for the region.

Joost Weeda, secretary Economic Development Board: “We are happy with this unique collaboration. It confirms that top companies in this region are willing to work together on innovations, as well as to contribute to societal goals. The crossovers between aerospace, maritime, delta technology and offshore can deliver surprising results. Our role is to support the participants and to guide the process.”

The companies started a pilot in which a group of eight young professionals will investigate the development of a new concept for the aquaculture market. The results of this pilot will be presented in September during an event in Dordrecht. The added value for the young professionals lies in working with peers from the other companies, getting a look behind the scenes and expanding their network and knowledge in other industries. One of the participants: “Creating this together with young professionals from other companies and to be able to network with them is a unique experience I do not want to miss.”

The pilot started 10 April 2018 at the Heerema Innovation Center. Within three months the group of young professionals will complete the pilot. When proven successful, other teams of young professionals will take on more challenges.

On 13 September 2018, the results of the pilot will be presented during the event ‘Drecht Cities: The Future Generation’. The participants have chosen the Sustainability Factory in Dordrecht as the venue for this event.

Top companies Drecht Cities challenge their young professionals
From left to right: Sander Steenbrink (Boskalis), Sylvia Boer (Damen), Rien Heule (Fokker), Koos-Jan van Brouwershaven (Heerema), Joost Weeda (Economic Development Board).

Groen licht voor aardgasvrij Bedrijvenpark Ambachtsezoom

De Raad van State deed 10 juli 2018 uitspraak over het bestemmingsplan Bedrijvenpark Ambachtsezoom. De gemeente heeft groen licht gekregen voor het circulaire bedrijvenpark, dat het eerste aardgasloze bedrijvenpark van Nederland wordt. André Flach, wethouder Economie: “Wij zijn erg blij met deze uitspraak. Dit bedrijvenpark is belangrijk voor onze gemeente: het betekent economische groei en werkgelegenheid. Er is plaats voor 30 tot 50 bedrijven, dit levert 450 tot 750 arbeidsplaatsen op!”

Smart Production biedt maakbedrijven in de regio Drechtsteden nieuwe kansen

Robotisering, kunstmatige intelligentie (‘artificial intellligence’), ‘big data’, ‘virtual reality’ en ‘augmented reality’ hebben grote impact op productieprocessen. Bedrijven kunnen daarop beter inspringen door onder meer cross-sectorale samenwerking en innovatie. Met dat doel zijn de Drechtsteden en InnovationQuarter het traject ‘Dare2Cross Smart Production | Workforce of the
future’ gestart, waaraan bedrijven uit de regio kunnen deelnemen. In voorgaande jaren is de Dare2Cross-aanpak met succes ingezet.

Proefvaart SeaBubbles in de Drechtsteden

Aansluitend op de internationale presentatie in Parijs maakt de SeaBubble op donderdag 31 mei 2018 een “testvlucht” in de Drechtsteden. De wethouders uit de Drechtsteden zijn hierbij aanwezig en gedeputeerde Rik Janssen gaat als eerste de test uitvoeren. Hij doet dit samen met Seabubbles oprichter en oud wereldkampioen windsurfen Anders Bringdal.