Leden van de Economic Development Board bekend

Economic Development Board
Economic Development Board
Persbericht – 24 januari 2017

Het Drechtstedenbestuur heeft de leden van de Economic Development Board van de Drechtsteden benoemd. Onder aanvoering van Sjoerd Vollebregt gaat een sterk team van ondernemers, overheid en onderwijs aan de slag met het versterken van de economische regio Drechtsteden.

Board werkt aan economische versterking van regio Drechtsteden

De Economic Development Board is een strategische samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid in de Drechtsteden en zet zich – naast en met de bestaande samenwerkingsverbanden – in voor een sterkere economische regio. Het platform kan economische doelen, kansen en ontwikkelingen agenderen, bundelen, initiëren, opschalen en stimuleren. De Board versterkt de economische structuur in de regio, bundelt de krachten van ondernemers, onderwijs en overheid, hetgeen in de toekomst moet leiden tot meer werkgelegenheid en innovaties. Daarbij zoekt de Board in de uitvoering actief de aansluiting bij bestaande structuren.

In de Economic Development Board nemen naast voorzitter Vollebregt de volgende personen plaats:

  • De heer Peter van der Meer, voorzitter Raad van Bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis;
  • De heer Sander Steenbrink, General Manager Corporate Research & Development Boskalis;
  • Mevrouw Sylvia Boer, Head of Communications Damen Shipyards Gorinchem;
  • De heer Ben Maelissa, Managing Director Danser Group;
  • De heer Steven Soederhuizen, Vice President en Managing DirectorAerostructures Fokker;
  • De heer Derk Loorbach, hoogleraar sociaal-economische transities
  • Erasmus Universiteit Rotterdam en directeur onderzoeksinstituut DRIFT;
  • Mevrouw Marloes de Vries, lid van het College van Bestuur Da Vinci College;
  • De heer Jaap Paans, burgemeester Gemeente Alblasserdam;
  • De heer Gerard Schouw, voormalig D66-Kamerlid, algemeen directeur Nefarma

De Board kan zelf via ‘wildcards’ ook nog twee leden benoemen. Eén van hen is de Dordtse ondernemer Nils Kleingeld, die vrijdag 20 januari 2017 tijdens de eerste bijeenkomst van de Board is benoemd.

Nu de leden zijn benoemd, gaat de Board aan de slag met de opzet van en gezamenlijke agenda, een concrete langetermijnstrategie en daaraan gerelateerde projecten en activiteiten.

Breed draagvlak

De Board staat onder leiding van voorzitter Vollebregt, die een nauwe band met de Drechtsteden heeft. Hij was van 2002 tot 2014 CEO bij Stork en Fokker Technologies in Papendrecht. In de afgelopen tijd heeft hij met een groot aantal directeuren van bedrijven uit diverse sectoren in de Drechtsteden gesproken. Daarbij werd opnieuw duidelijk dat er bij het bedrijfsleven een breed draagvlak is.

Vanuit het Drechtstedenbestuur is Anouk van Eekelen (regionaal portefeuillehouder Economische profilering en acquisitie) verantwoordelijk voor de Board. Ze is verheugd over de benoeming van de leden. ‘Ik ben blij dat we met de benoeming van de leden onder voorzitterschap van de heer Vollebregt nu ook concreet de krachten van bedrijfsleven, onderwijs en overheid hebben gebundeld. De Drechtsteden is een topregio met een unieke positie in een aantal sectoren, een regio met veel kansen die we nog
beter moeten benutten. De maritieme maakindustrie en het hechte MKBnetwerk vormen een waardevol potentieel. Wij willen met elkaar in de Drechtsteden de werkgelegenheid vergroten en de economie in de regio versterken. De Board kan hier met zijn kennis, expertise en netwerk echt een belangrijke bijdrage aan leveren. Met de benoeming van deze leden heb ik het volste vertrouwen dat de board een succes wordt.’

Meer informatie:
De heer J. Weeda
secretaris
weeda@edbdrechtcities.nl
078 633 0542

Groen licht voor aardgasvrij Bedrijvenpark Ambachtsezoom

De Raad van State deed 10 juli 2018 uitspraak over het bestemmingsplan Bedrijvenpark Ambachtsezoom. De gemeente heeft groen licht gekregen voor het circulaire bedrijvenpark, dat het eerste aardgasloze bedrijvenpark van Nederland wordt. André Flach, wethouder Economie: “Wij zijn erg blij met deze uitspraak. Dit bedrijvenpark is belangrijk voor onze gemeente: het betekent economische groei en werkgelegenheid. Er is plaats voor 30 tot 50 bedrijven, dit levert 450 tot 750 arbeidsplaatsen op!”

Smart Production biedt maakbedrijven in de regio Drechtsteden nieuwe kansen

Robotisering, kunstmatige intelligentie (‘artificial intellligence’), ‘big data’, ‘virtual reality’ en ‘augmented reality’ hebben grote impact op productieprocessen. Bedrijven kunnen daarop beter inspringen door onder meer cross-sectorale samenwerking en innovatie. Met dat doel zijn de Drechtsteden en InnovationQuarter het traject ‘Dare2Cross Smart Production | Workforce of the
future’ gestart, waaraan bedrijven uit de regio kunnen deelnemen. In voorgaande jaren is de Dare2Cross-aanpak met succes ingezet.

Proefvaart SeaBubbles in de Drechtsteden

Aansluitend op de internationale presentatie in Parijs maakt de SeaBubble op donderdag 31 mei 2018 een “testvlucht” in de Drechtsteden. De wethouders uit de Drechtsteden zijn hierbij aanwezig en gedeputeerde Rik Janssen gaat als eerste de test uitvoeren. Hij doet dit samen met Seabubbles oprichter en oud wereldkampioen windsurfen Anders Bringdal.