‘Investeer komende tien jaar 7,5 miljard in Drechtsteden’

Drechtsteden Innovatiemarkt en Drechtsteden Ondernemersontbijt

Persbericht – 17 mei 2017 – Lancering Economic Development Board op Ondernemersontbijt

Overheden en bedrijfsleven zijn op weg in de komende tien jaar 7,5 miljard euro in de Drechtsteden te investeren in woningbouw, infrastructuur, bedrijventerreinen, centrumontwikkeling en onderwijs. Die investeringen moeten leiden tot 30.000 nieuwe arbeidsplaatsen, 25.000 nieuwe woningen en een economisch sterke regio, die meer dan 300.000 inwoners telt en aantrekkelijk is voor toeristen.

Zwijndrechtse Brug in de spotlight

Die robuuste investering staat voor Sjoerd Vollebregt, voorzitter van de Economic Development Board, centraal bij het ontwikkelen van de regio. De Economic Development Board lanceerde vanochtend haar plannen tijdens het Regionaal Ondernemersontbijt bij offshore bedrijf Heerema Fabrication Group in Zwijndrecht. De Board is een strategische samenwerking van vertegenwoordigers uit het onderwijs, overheid en ondernemers en zet zich in voor een sterkere, economische regio. Vollebregt: ‘De reis naar 2030 begint en Drecht Cities moet een toonaangevende regio worden, die aansluit bij de nieuwe industriële revolutie die al gaande is. Denk aan Smart Industry, 3D printing en Internet of things. Niet te veel over praten, maar doen met een pragmatische aanpak.’

 

‘Te weinig trots en durf’

Volgens de Economic Development Board is er in de afgelopen tien jaar veel gebeurd, maar was er te weinig samenhang en gebeurde er teveel ‘met de rug naar de rivier’. Vollebregt: ‘In gesprekken hoor ik ook te weinig trots. Er is gebrek aan durf. We moeten letterlijk met hart en ziel aan de slag, met geloof in onze eigen kracht. Handelen vanuit je eigen regionale DNA en herkenbaar zijn als een prachtige regio. Drecht Cities moet nu direct en duidelijk kiezen voor het werken vanuit eigen kracht. Daarbij maakt de regio deel uit van de European gateway Rotterdam. Drecht Cities profileren zich binnen dit economisch centrum als industrieel-logistiek specialist. En dat gaan we stap voor stap tot 2030 realiseren’.

Volgens de EDB bestaat de route daar naartoe uit de logische keuze voor innovatieve en robuuste producten en diensten van onze specialistische maak- en servicebedrijven in water, lucht en land. Toegepaste kennis en hoogwaardig vakmanschap staan daarbij centraal. Vollebregt: ‘Daarbij wonen en werken wij in een prachtige leefomgeving en hebben we een uitstekend klimaat voor opleidingen en innovatie. Een integrale aanpak van wonen, werken, leven en innoveren is de oplossing.’

 

Vier werkstromen

De EDB wil aan de slag met vier duidelijke opgaven: bouwen van een European Centre of Excellence voor de binnenvaart, het oprichten van een Joint Academy en Incubation Center Smart Industry, een ecosysteem voor gezondheid, techniek en hoger onderwijs en een leefklimaat ontwikkelen waarin wonen, werken en innoveren samen gaan.

 

‘Nu verschil voor Drechtsteden maken’

Voorzitter van het Drechtstedenbestuur, Peter van der Velden, steunt de EDB nadrukkelijk. ‘Nu is het moment gekomen om echt het verschil voor de Drechtsteden te maken. Een Economic Development Board kan naast alle bestaande netwerken van grote toegevoegde waarde zijn bij het versterken van de economische structuur. Dat zien we ook bij regio’s die ons met een Board zijn voorgegaan. De Board kan aanjagen, inspireren, oproepen en partijen uitdagen tot het doen van publieke en private investeringen. Maar de Board kan ons ook prikkelen bij initiatieven die we niet zien of die we wellicht niet snel genoeg oppakken. Het vraagt ook om ondernemers die verantwoordelijkheid pakken. Alleen samen komen we op koers en komen we vooruit.’

 

Iconen voor herkenbaarheid

Volgens de voorzitter van de Economic Development Board, Vollebregt is het essentieel dat overheden en bedrijven nieuwe impulsen aandragen, meedenken en vooral ook meedoen en positiviteit uitstralen. Daarnaast kunnen de Drechtsteden zich volgens hem veel beter laten zien. ‘We moeten zeker 25 iconen hebben die de regio herkenbaar maken, zoals een nieuwe, slimme fontein op het Drierivierenpunt, maar ook de bestaande, iconische spoorbrug tussen Dordrecht en Zwijndrecht’.

 

Regionaal Ondernemersontbijt met EDB Innovatiemarkt

Op het jaarlijkse Regionaal Ondernemersontbijt werden ruim 200 ondernemers door Hans Tanis (Drechtstedenbestuurslid Ondernemerschap) namens de Drechtsteden verwelkomd bij Heerema Fabrication Group in Zwijndrecht. Zij gingen onder leiding van Anouk van Eekelen (Drechtstedenbestuurslid Economische Profilering en Acquisitie) met elkaar in gesprek. Naar aanleiding van de input van de ondernemers zei Sjoerd Vollebregt: ‘We gingen voor ‘voorzichtig enthousiasme’. In de zaal bleken onze ideeën breed gedragen door het bedrijfsleven. De thema’s samenwerken, innoveren, opleiden en zichtbaar maken, kwamen overal terug. Maar ook: ‘niet lullen maar poetsen’. We hebben een duidelijke opdracht om concrete resultaten te boeken.’

Tot slot was er een rondleiding door de Assembly Hal van Heerema en lieten in het Heerema Innovation Center 25 verschillende bedrijven en initiatieven hun bijzondere productinnovaties op de EDB Innovatiemarkt zien.

Noot voor de redactie

De Economic Development Board is een strategische samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid in de Drechtsteden en zet zich – naast en met de bestaande samenwerkingsverbanden – in voor een sterkere economische regio. Het platform kan economische doelen, kansen en ontwikkelingen agenderen, bundelen, initiëren, opschalen en stimuleren. De Board versterkt de economische structuur in de regio, bundelt de krachten van ondernemers, onderwijs en overheid, hetgeen in de toekomst moet leiden tot meer werkgelegenheid en innovaties. Daarbij zoekt de Board in de uitvoering actief de aansluiting bij bestaande structuren.

Meer informatie over de Economic Development Board

Fotograaf: Jaap van Zuidam

Groen licht voor aardgasvrij Bedrijvenpark Ambachtsezoom

De Raad van State deed 10 juli 2018 uitspraak over het bestemmingsplan Bedrijvenpark Ambachtsezoom. De gemeente heeft groen licht gekregen voor het circulaire bedrijvenpark, dat het eerste aardgasloze bedrijvenpark van Nederland wordt. André Flach, wethouder Economie: “Wij zijn erg blij met deze uitspraak. Dit bedrijvenpark is belangrijk voor onze gemeente: het betekent economische groei en werkgelegenheid. Er is plaats voor 30 tot 50 bedrijven, dit levert 450 tot 750 arbeidsplaatsen op!”

Smart Production biedt maakbedrijven in de regio Drechtsteden nieuwe kansen

Robotisering, kunstmatige intelligentie (‘artificial intellligence’), ‘big data’, ‘virtual reality’ en ‘augmented reality’ hebben grote impact op productieprocessen. Bedrijven kunnen daarop beter inspringen door onder meer cross-sectorale samenwerking en innovatie. Met dat doel zijn de Drechtsteden en InnovationQuarter het traject ‘Dare2Cross Smart Production | Workforce of the
future’ gestart, waaraan bedrijven uit de regio kunnen deelnemen. In voorgaande jaren is de Dare2Cross-aanpak met succes ingezet.

Proefvaart SeaBubbles in de Drechtsteden

Aansluitend op de internationale presentatie in Parijs maakt de SeaBubble op donderdag 31 mei 2018 een “testvlucht” in de Drechtsteden. De wethouders uit de Drechtsteden zijn hierbij aanwezig en gedeputeerde Rik Janssen gaat als eerste de test uitvoeren. Hij doet dit samen met Seabubbles oprichter en oud wereldkampioen windsurfen Anders Bringdal.