Gorinchem sluit aan bij Deal

Gorinchem en Deal hebben afspraken gemaakt over nauwere samenwerking. Wethouder Joost van der Geest en Deal-directeur Martin Bloem hebben daartoe een overeenkomst gesloten.

De samenwerking heeft met name betrekking op de maritieme sector. Deze bedrijfstak is zowel voor de Drechtsteden als voor Gorinchem van groot economisch belang. Door de nieuwe afspraken sluit Gorinchem automatisch aan bij het bredere initiatief ‘Rotterdam Maritime Capital of Europe’. De samenwerking met Gorinchem kreeg eerder al vorm in een gezamenlijke aanvraag voor de Regiodeal. Deze werd onlangs door het Rijk gehonoreerd.

Hoofdkantoor Damen Shipyards Group

Het hoofdkantoor Damen Shipyards Group in Gorinchem