Duurzaamheidsfabriek is nu Fieldlab Smart Industry

Uitreiking status Fieldlab tijdens feestelijke bijeenkomst

Vlnr: Peter Vrancken, Rein Meester, Anouk van Eekelen, Ineke Dezentjé Hamming en Peter Heijkoop

De Duurzaamheidsfabriek als Fieldlab Smart Industry is de motor voor de innovatiekracht van het Drechtstedelijke bedrijfsleven

Uitreiking status Fieldlab tijdens feestelijke bijeenkomst

Mevrouw Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter van FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie en voorzitter van de stuurgroep Smart Industry, heeft woensdagmiddag de officiële Fieldlabstatus uitgereikt aan de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. Daarmee is Duurzaamheidsfabriek het 15e landelijke project dat de titel Fieldlab Smart Industry mag dragen. “We zijn ontzettend trots op het behaalde resultaat”, aldus directeur Rein Meester. “De Fieldlabstatus is een mijlpaal en een enorme stimulans om het innoveren en leren in de Duurzaamheidsfabriek tot een nog groter succes te maken.”

De Duurzaamheidsfabriek, een initiatief van de coöperatie Leerpark, waarin de gemeente Dordrecht en het Da Vinci College samenwerken, stimuleert de (maritieme) innovaties van het bedrijfsleven, technologie, robotica, ICT en duurzame exploitatie. Daarnaast is er de unieke samenwerking tussen het bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Innoveren en een leven lang leren is een belangrijke doelstelling van de Duurzaamheidsfabriek. Van een eerste kennismaking met techniek tot bij-, na-, en omscholing gedurende de hele loopbaan. De Duurzaamheidsfabriek vormt de spil van het techniekonderwijs van het Da Vinci College.

Het is het project Toegepaste Innovaties voor Maritieme Automatisering (TIMA), dat de Duurzaamheidsfabriek bij uitstek een voorbeeld maakt voor ontwikkelingen in de Smart Industry. De Europese Unie verleent € 1,5 miljoen euro subsidie voor dit project. Eén van de projecten is de ontwikkeling van een innovatieve manier van lassen met robots voor de maritieme automatisering in de scheepsbouw. Er zijn inmiddels 200 bedrijven die hiervoor belangstelling hebben.

De uitreiking van de Fieldlabstatus vond plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Duurzaamheidsfabriek met vertegenwoordigers van de samenwerkende partijen. Peter Heijkoop, portefeuillehouder Arbeidsmarkt en Beroepsonderwijs van de Drechtsteden en wethouder van de gemeente Dordrecht maakt de Fieldlabstatus duidelijk dat de Duurzaamheidsfabriek op de goede weg zit. “Bedrijfsleven, onderwijs en overheid leiden hier de werknemers van de toekomst op. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan het wegwerken van de mismatch op de regionale arbeidsmarkt. De komende tijd gaan we extra investeren in de ontwikkeling van hbo-onderwijs en intensievere samenwerking met onze partners.”

Anouk van Eekelen, portefeuillehouder Economische Profilering van de Drechtsteden en wethouder van de gemeente Papendrecht toonde zich opgetogen over de mijlpaal. “De Duurzaamheidsfabriek als Fieldlab Smart Industry is de motor voor de innovatiekracht van het Drechtstedelijke bedrijfsleven”.

Peter Vrancken, voorzitter college van bestuur ROC Da Vinci College: “Het Fieldlab stelt ons in staat in te spelen op de toekomstige vraag vanuit de arbeidsmarkt en zo beroepen van de toekomst te voorzien van goed opgeleide medewerkers die thuis zijn in de nieuwste technologieën.”

Prof. Dr. Ir. Egbert-Jan Sol, directeur Programmabureau Smart Industry, is van mening dat de Duurzaamheidsfabriek een goed voorbeeld van samenwerking tussen bedrijven en opleidingen op MBO-niveau. “Dit is het leidende voorbeeld van hoe in de toekomst in andere regio’s zo’n initiatief van innoveren en leren vorm kan krijgen. Vanuit dit Fieldlab zien we nu ook al nieuwe projecten die worden opgezet.”

Ineke Dezentjé Hamming noemde bij de uitreiking van de Fieldlabstatus de Duurzaamheidsfabriek een toonbeeld van Smart Industry. “Hier vindt een integrale benadering plaats van diverse Smart Industry oplossingen zoals automatisering, digitalisering, robotisering en technologie. Dat gebeurt in samenhang met duurzame inzetbaarheid van medewerkers door vernieuwing in scholing van zowel studenten als bedrijfsmedewerkers.”

Groen licht voor aardgasvrij Bedrijvenpark Ambachtsezoom

De Raad van State deed 10 juli 2018 uitspraak over het bestemmingsplan Bedrijvenpark Ambachtsezoom. De gemeente heeft groen licht gekregen voor het circulaire bedrijvenpark, dat het eerste aardgasloze bedrijvenpark van Nederland wordt. André Flach, wethouder Economie: “Wij zijn erg blij met deze uitspraak. Dit bedrijvenpark is belangrijk voor onze gemeente: het betekent economische groei en werkgelegenheid. Er is plaats voor 30 tot 50 bedrijven, dit levert 450 tot 750 arbeidsplaatsen op!”

Smart Production biedt maakbedrijven in de regio Drechtsteden nieuwe kansen

Robotisering, kunstmatige intelligentie (‘artificial intellligence’), ‘big data’, ‘virtual reality’ en ‘augmented reality’ hebben grote impact op productieprocessen. Bedrijven kunnen daarop beter inspringen door onder meer cross-sectorale samenwerking en innovatie. Met dat doel zijn de Drechtsteden en InnovationQuarter het traject ‘Dare2Cross Smart Production | Workforce of the
future’ gestart, waaraan bedrijven uit de regio kunnen deelnemen. In voorgaande jaren is de Dare2Cross-aanpak met succes ingezet.

Proefvaart SeaBubbles in de Drechtsteden

Aansluitend op de internationale presentatie in Parijs maakt de SeaBubble op donderdag 31 mei 2018 een “testvlucht” in de Drechtsteden. De wethouders uit de Drechtsteden zijn hierbij aanwezig en gedeputeerde Rik Janssen gaat als eerste de test uitvoeren. Hij doet dit samen met Seabubbles oprichter en oud wereldkampioen windsurfen Anders Bringdal.