Drechtstedenbestuur stemt in met verlenging MKB-katalysatorfonds

Bedrijven die op zoek zijn naar financiering voor het verder brengen van hun innovatie in de maakindustrie, met een mooie naam ook wel “smart industry” genoemd, kunnen ook in 2019 een beroep doen op het MKB-katalysatorfonds. Het Drechtstedenbestuur stemde op donderdag 7 februari in met de continuering van de subsidieregeling voor het MKB-katalysatorfonds voor in ieder geval 2019.

Het fonds stimuleert en ondersteunt ondernemers bij de concretisering van innovatieve ideeën in de eerste fases van productinnovatie. Sinds de start in 2016 zijn 19 innovaties in de Drechtsteden gefinancierd. Op 31 december 2018 liep de regeling van het MKB-katalysatorfonds af.

Nieuwe aanvragen mogelijk

Het Drechtstedenbestuur heeft besloten de huidige regeling te verlengen en het resterende subsidiebudget van het fonds (ruim € 66.000) in te zetten voor nieuwe aanvragen. Daarnaast wordt door de Drechtstedengemeenten gekeken of dit budget voor 2019 nog verder verruimd kan worden. De komende maanden wordt gewerkt aan een voorstel voor een meerjarig vervolg vanaf 2020 met nieuwe fondsfinanciering. ” Innovatie is de drijvende kracht achter onze maakindustrie,” zegt regionaal portefeuillehouder Kennis, Innovatie en Economische profilering, Maarten Burggraaf. “Financiering in de eerste fase van innovatieontwikkeling blijft zowel voor jonge bedrijven (start-ups en scale-ups) als gevestigd MKB een belangrijk knelpunt om de stap naar nieuwe product en procesinnovatie te maken. Het MKB katalysatorfonds heeft in de afgelopen 3 jaar zijn waarde bewezen en laat zien dat je als regio met een herkenbaar en laagdrempelig fonds ondernemers op weg kan helpen om tot nieuwe vermarktbare producten te komen. Uiteindelijk past dit instrument in onze brede aanpak om deze bedrijven ook hier te laten groeien en uiteindelijk daarmee te zorgen voor behoud en groei van werkgelegenheid in onze regio.”

Meer informatie

Het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden biedt cofinanciering, ontsluit relevante netwerken en biedt faciliteiten aan. Bedrijven met innovatieve ideeën in de (maritieme) maakindustrie kunnen een beroep doen op dit fonds. Voor meer informatie kijk op: www.mkbkatalysatorfondsdrechtsteden.nl.Eind september werd al bekend dat Danser Group naar de derde etage van het gemeentekantoor zou verhuizen. In oktober ging de gemeenteraad akkoord met het plan. Nu is ook bekend wanneer de huur van de derde verdieping in gaat.

Download persbericht

Drechtstedenbestuur stemt in met verlenging MKB-katalysatorfonds

Drechtstedenbestuur stemt in met verlenging MKB-katalysatorfonds

Wilhelminahaven Dordrecht Inland Seaport wordt future proof

Wilhelminahaven Dordrecht Inland Seaport wordt future proof

Havenbedrijf Rotterdam gaat Dordrecht Inland Seaport verder ontwikkelen tot een complete, vitale en toekomstbestendige haven. Een haven die tegemoet komt aan de stijgende vraag naar afhandelcapaciteit voor de overslag van bulk en waterontsloten kavels. Waar nautische ruimte optimaal en efficiënt benut wordt, en veiligheid voorop staat. Voor alle gebruikers.
Onderwijs, gemeente en ondernemers gezamenlijk aan boord voor maritiem onderwijs in de regio

Onderwijs, gemeente en ondernemers gezamenlijk aan boord voor maritiem onderwijs in de regio

Op donderdag 20 juni tekende de gemeente Hardinxveld-Giessendam en de onderwijsinstellingen Gilde Vakcollege Techniek (vmbo), STC Group (mbo en hbo) en ROC Da Vinci College (mbo) een overeenkomst gericht op het gezamenlijk realiseren van een doorlopende leerlijn van vmbo naar mbo en waar mogelijk hbo voor iedereen die aan de slag wil in de maritieme techindustrie in de regio Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Werkendam.