Deal Drecht Cities gaat ook Dordrecht Inland Seaport vermarkten

Tekensessie Dordrecht Inland Seaport
Yvonne van der Laan, directeur Procesindustrie & Massagoed van het Havenbedrijf Rotterdam, en Martin Bloem, directeur Deal Drecht Cities
Dordrecht Inland Seaport Gets you Closer

Persbericht

Vandaag – 3 november 2016 – hebben Yvonne van der Laan, directeur Procesindustrie & Massagoed van het Havenbedrijf Rotterdam, en Martin Bloem, directeur Deal Drecht Cities, een overeenkomst ondertekend voor de gezamenlijke economische promotie en acquisitie van Dordrecht Inland Seaport. Het contract geldt voor de termijn van vier jaar en heeft als doel meer bedrijven naar de Dordtse haven te halen. Daarbij ligt de focus op de maritieme en logistieke sector.

De haven van Dordrecht, maakt onderdeel uit van de Westelijke Dordtse Oever en ligt aan de Oude Maas en de Dordtse Kil nabij de Rotterdamse haven. Dordrecht Inland Seaport is de meest landinwaarts gelegen zeehaven van Nederland. Het beslaat inclusief havenbekkens een gebied van 290 hectare. Daarvan is 11 hectare (met of zonder kade) direct beschikbaar om in erfpacht uit te geven. Dordrecht Inland Seaport biedt door zijn strategische ligging aan diep water goede mogelijkheden voor de vestiging van droge, natte en breakbulk overslagactiviteiten. De haven ligt tussen (petro-)chemische clusters van Rotterdam en Moerdijk en in de directe nabijheid van zeevaart, binnenvaart, wegtransport en spoorvervoer.

Sinds 1 januari 2013 ontwikkelt en beheert het Havenbedrijf Rotterdam de zeehaven van Dordrecht. “De afgelopen vier jaar heeft het Havenbedrijf zich ingezet om de ontwikkelopgave in kaart te brengen en zijn eerste stap gezet in het moderniseren van de Zeehaven. Dit gaat hand in hand met het in de markt zetten van dit gebied. Naast de aanwezige kennis binnen het Havenbedrijf is het goed om met lokale partners de samenwerking op te zoeken, zoals Deal Drecht Cities. Die kan door de kennis van de markt de juiste partners selecteren en overtuigen om een volgende stap te maken en zich te vestigen in Dordrecht”, aldus mevrouw Van der Laan. Ter ondersteuning van het initiatief lanceren de gemeenten en het Havenbedrijf vandaag tevens de marketingcampagne Dordrecht Inland Seaport.

Martin Bloem is blij met de samenwerking. ‘De Westelijke Dordtse Oever en het havengebied zijn belangrijke magneten voor nieuwe investeringen in de Drechtsteden. HbR en Deal hebben een parallel belang bij het aantrekken van logistieke en maritieme bedrijven. De marketingcampagne Dordrecht Inland Seaport wordt nu tegelijk met onze campagne ‘Drecht Cities Maritime Delta’ geïntroduceerd en we stemmen dit soort initiatieven goed af. Op zo’n manier wordt je samen sterker en bundel je in plaats van te versnipperen. Wij zijn bijzonder verheugd dat we elkaars professionaliteit nog verder kunnen versterken met als uiteindelijk doel meer investeringen en werkgelegenheid in de regio.’

Voor meer informatie: Tie Schellekens, 06-53325334 of j.schellekens@portofrotterdam.com

www.portofrotterdam.com/dordrecht

Persbericht Havenbedrijf Rotterdam N.V. - 3 november 2016
Persbericht Havenbedrijf Rotterdam N.V. – 3 november 2016

Groen licht voor aardgasvrij Bedrijvenpark Ambachtsezoom

De Raad van State deed 10 juli 2018 uitspraak over het bestemmingsplan Bedrijvenpark Ambachtsezoom. De gemeente heeft groen licht gekregen voor het circulaire bedrijvenpark, dat het eerste aardgasloze bedrijvenpark van Nederland wordt. André Flach, wethouder Economie: “Wij zijn erg blij met deze uitspraak. Dit bedrijvenpark is belangrijk voor onze gemeente: het betekent economische groei en werkgelegenheid. Er is plaats voor 30 tot 50 bedrijven, dit levert 450 tot 750 arbeidsplaatsen op!”

Smart Production biedt maakbedrijven in de regio Drechtsteden nieuwe kansen

Robotisering, kunstmatige intelligentie (‘artificial intellligence’), ‘big data’, ‘virtual reality’ en ‘augmented reality’ hebben grote impact op productieprocessen. Bedrijven kunnen daarop beter inspringen door onder meer cross-sectorale samenwerking en innovatie. Met dat doel zijn de Drechtsteden en InnovationQuarter het traject ‘Dare2Cross Smart Production | Workforce of the
future’ gestart, waaraan bedrijven uit de regio kunnen deelnemen. In voorgaande jaren is de Dare2Cross-aanpak met succes ingezet.

Proefvaart SeaBubbles in de Drechtsteden

Aansluitend op de internationale presentatie in Parijs maakt de SeaBubble op donderdag 31 mei 2018 een “testvlucht” in de Drechtsteden. De wethouders uit de Drechtsteden zijn hierbij aanwezig en gedeputeerde Rik Janssen gaat als eerste de test uitvoeren. Hij doet dit samen met Seabubbles oprichter en oud wereldkampioen windsurfen Anders Bringdal.