Bedrijvenpark Bakestein behaalt Keurmerk Veilig Ondernemen

Bedrijvenpark Bakestein behaalt Keurmerk Veilig Ondernemen

M. Spanjersbergh (brandweer), R. de Koning (MKB), J. van Vliet (politie), H. Kuiper (politie), R. Kreukniet (wethouder Zwijndrecht), W. Stam (voorzitter coöperatie), E. Kreukniet (penningmeester), D. van Leeuwen (secretaris), D. Groen (Parkmanager)

Persbericht Zwijndrecht – 23 februari 2017

Bedrijvenpark Bakestein in Zwijndrecht heeft het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen (KVO-B) behaald. Om dit te bekrachtigen is op donderdag 23 februari bij de firma VLS Schoonmaak, een convenant ondertekend waarin afspraken zijn gemaakt over een structurele samenwerking.

Wethouder Kreukniet van de gemeente Zwijndrecht en voorzitter van de Coöperatie Parkmanagement Bakestein Wim Stam tekenden onder toezichthoudend oog van de overige bestuursleden (Dennie van Leeuwen en Esther Kreukniet), Parkmanager Dick Groen en procesbegeleider Robert de Koning het convenant. Teamchef van de Politie dhr. Geers en Clustercommandant van de Brandweer dhr. Hoeksma tekenden een dag eerder en lieten zich tijdens de officiële uitreiking van het certificaat vertegenwoordigen door Jan van Vliet (politie), Hans Kuiper (politie) en Mari Spanjersbergh (brandweer).

Het Keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar wordt samengewerkt om de veiligheid te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde in het proces om een KVO-B-certificaat te behalen is dat ondernemers samen met gemeente, politie, brandweer en evt. andere partijen afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer aan te pakken. Dit levert een veiligere omgeving op met als resultaat een groter gevoel van veiligheid en minder schade.

Het initiatief is opgezet door de Coöperatie Parkmanagement Bakestein. Sinds 2013 zet zij zich in om de veiligheid op, en de algehele uitstraling van het bedrijventerrein te vergroten. Dit heeft geresulteerd in een professioneel en uitgebreid camerasysteem, collectief zakelijk glasvezel, een betere communicatie tussen bedrijfsleven en politie/gemeente, een vaste parkmanager en nu dus ook in het keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen.

De schade die het bedrijfsleven jaarlijks lijdt door criminaliteit en onveiligheid wordt door deze en andere maatregelen fors verminderd. Het KVO-B heeft direct effect op het veiligheidsgevoel van ondernemers en werknemers. Maar ook is er vaak een structurele verbetering van de samenwerking tussen ondernemers en andere partijen te zien.

Nieuw zakelijk glasvezelnetwerk op bedrijventerrein Bakestein Zwijndrecht van Regio-Glasvezel

Nieuw zakelijk glasvezelnetwerk op bedrijventerrein Bakestein Zwijndrecht van Regio-Glasvezel

Nieuw zakelijk glasvezelnetwerk op bedrijventerrein Bakestein Zwijndrecht van Regio-Glasvezel

Persbericht Zwijndrecht – 24 februari 2017

Na overleg met de ondernemersvereniging van bedrijventerrein Bakestein en parkmanager Dick Groen van Parktrust, heeft Regio-Glasvezel de voorkeur gekregen voor het aanleggen van een nieuw zakelijk glasvezelnetwerk op bedrijventerrein Bakestein in Zwijndrecht.

Het was veel ondernemers een doorn in het oog. Wilde je internet via glasvezel, dan liep je op Bakestein tegen hoge maandelijkse kosten aan. Afhankelijk van de bedrijfslocatie kwamen daar ook nog eens hoge aansluitkosten bij. Dat is nu voorbij. Na een zeer succesvolle vraagbundeling gaat Regio-Glasvezel binnenkort beginnen met de aanleg van een collectief glasvezelnetwerk.

Parkmanager Dick Groen (ParkTrust) is het project opgestart na klachten van diverse ondernemers. Deze ondernemers wilden graag een snelle internet verbinding maar liepen tegen hoge aansluitkosten aan. In overleg met Wim Stam, voorzitter van de Coöperatie Parkmanagement Bakestein, werd contact gezocht met aanbieders van glasvezel en al gauw werd duidelijk dat er bij voldoende “deelnemers” een aanzienlijk lagere tariefstelling mogelijk was via Regio-Glasvezel.

Frank Steenvoorden accountmanager bij Regio-Glasvezel is daarom ook erg trots dat de Zwijndrechtse ondernemers voor Regio-Glasvezel kiezen: “Met bedrijventerrein Bakestein gaan we weer een mooi en representatief terrein in de Drechtsteden toevoegen aan het portfolio van Regio-Glasvezel. De ondernemers klaagden over trage verbindingen en wilden hier graag verandering in brengen. Via Parktrust zijn wij in contact gekomen met de ondernemers en hebben hen een scherp voorstel gedaan. Door het maatwerk en de snelheid dat wij kunnen bieden, heeft het parkmanagement en de ondernemers gekozen voor Regio-Glasvezel.“

Het bestuur van de Coöperatie Parkmanagement Bakestein is erg tevreden over de succesvolle werkwijze van Regio-Glasvezel en de vasthoudendheid van de parkmanager. Inmiddels is Regio-Glasvezel verhuisd van Hendrik-Ido-Ambacht naar een pand op Bakestein Zwijndrecht (Ohmstraat 50). Los van het beheer van het netwerk gaan zij namelijk ook zelf de glasvezel gebruiken.

Meer informatie kunt u vinden op www.regioglasvezel.nl/glasvezelnetwerk-bakestein-zwijndrecht

Groen licht voor aardgasvrij Bedrijvenpark Ambachtsezoom

De Raad van State deed 10 juli 2018 uitspraak over het bestemmingsplan Bedrijvenpark Ambachtsezoom. De gemeente heeft groen licht gekregen voor het circulaire bedrijvenpark, dat het eerste aardgasloze bedrijvenpark van Nederland wordt. André Flach, wethouder Economie: “Wij zijn erg blij met deze uitspraak. Dit bedrijvenpark is belangrijk voor onze gemeente: het betekent economische groei en werkgelegenheid. Er is plaats voor 30 tot 50 bedrijven, dit levert 450 tot 750 arbeidsplaatsen op!”

Smart Production biedt maakbedrijven in de regio Drechtsteden nieuwe kansen

Robotisering, kunstmatige intelligentie (‘artificial intellligence’), ‘big data’, ‘virtual reality’ en ‘augmented reality’ hebben grote impact op productieprocessen. Bedrijven kunnen daarop beter inspringen door onder meer cross-sectorale samenwerking en innovatie. Met dat doel zijn de Drechtsteden en InnovationQuarter het traject ‘Dare2Cross Smart Production | Workforce of the
future’ gestart, waaraan bedrijven uit de regio kunnen deelnemen. In voorgaande jaren is de Dare2Cross-aanpak met succes ingezet.

Proefvaart SeaBubbles in de Drechtsteden

Aansluitend op de internationale presentatie in Parijs maakt de SeaBubble op donderdag 31 mei 2018 een “testvlucht” in de Drechtsteden. De wethouders uit de Drechtsteden zijn hierbij aanwezig en gedeputeerde Rik Janssen gaat als eerste de test uitvoeren. Hij doet dit samen met Seabubbles oprichter en oud wereldkampioen windsurfen Anders Bringdal.